free hit counter
Algemene voorwaarden trainingen
Stacks Image 695643

Algemene voorwaarden Trainingen

Trainingen
1. Het Centre for conscious creation, verzorgt trainingen op het gebied van yoga, meditatie, mindfulness en persoonlijke groei. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door het Centre for conscious creation aangeboden trainingen, cursussen, workshops of opleidingen. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan een van de door ons aangeboden diensten.

Inschrijving en betaling
2. Inschrijving voor trainingen gaan via het invullen van een door het Centre for conscious creation verstrekt inschrijfformulier of via het inschrijfformulier in de webwinkel. Door het ondertekenen van het formulier of het versturen van de digitale info via de website, ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden en is na betaling de inschrijving definitief. Betaling vindt plaats middels contante betaling in ons centrum of met Ideal via de webwinkel. De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving pas definitief.

Annuleren van training
3. Bij annulering van een verbindingsavond wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht en bij een workshop, training of opleiding wordt € 30,- administratiekosten in rekening gebracht. Het restant bedrag wordt gerestitueerd. Bij annulering tot 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag terug gestort minus de administratie kosten. Bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor de workshop, cursus of opleiding wordt 50% van het cursus bedrag teruggeschreven. Bij annulering vanaf 7 dagen voor de verbindingsavond, workshop, training of opleiding is helaas geen restitutie meer mogelijk.

Wanneer je onverwachts een les moet missen is er de mogelijkheid tot 1 gratis inhaalles bij de eerst volgende cursus die plaatsvindt. Dit in overleg met Michel of Silvia. In een volgende groep is er plaats voor maximaal 2 inhaal plaatsen per les. Er vindt geen restitutie plaats op gemiste lessen. Inhalen is niet mogelijk wanneer dit op de webpagina van de training nadrukkelijk staat vermeld i.v.m. het vertrouwelijk karakter van de groepen.

Uitval docent
4. Bij ziekte en/of uitval van een docent zal het Centre for conscious creation, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal het Centre for conscious creation de cursist hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Het Centre for conscious creation zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de cursist geen recht op schadevergoeding. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

Lesmateriaal
5. Verstrekte informatie/handouts of readers die verstrekt worden tijdens een cursus of opleiding mogen niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is niet toegestaan de handouts of readers te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden. Het auteursrecht en eigendomsrecht berusten bij het Centre for conscious creation en de docent.

Aansprakelijkheid
6. Deelname aan trainingen van het Centre for conscious creation geschiedt volledig op eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dien je de huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen te allen tijde vooraf aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot de les te weigeren. Het Centre for conscious creation is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de georganiseerde dagen.

Beeldopnames
7. Het Centre for conscious creation behoudt zich het recht tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld- en of geluidsopnamen tijdens een opleiding, cursus, les of workshop is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere cursisten.

Klachten en geschillen
8. De doelstelling van het Centre for conscious creation is altijd om je persoonlijke groei tot een succes te maken. Mochten er desondanks omstandigheden zijn waarover je een klacht wilt indienen, meld de klacht dan per omgaande (schriftelijk, per e-mail of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een passende oplossing te komen.

Strippenkaarten voor meditatielessen
9. Het gebruik van strippenkaarten voor de meditatie- en yogalessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De strippenkaart vervalt automatisch als de geldigheidsdatum is overschreden en tevens komen onopgemaakte lessen hiermee automatisch te vervallen. Er vindt geen restitutie plaats op onopgemaakte strippen.

Overige
10. Het Centre for conscious creation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in training, cursussen, workshops of opleidingen.
Q
Algemene voorwaarden trainingen