free hit counter
Mindful zijn is niet genoeg

Columns van Michel Tomaello

Stacks Image 251

Mindful zijn is niet genoeg

Het is een ware hype in Nederland en de mindfulness cursussen schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Een mooie ontwikkeling waar vele mensen dankbaar gebruik van maken. Vooral die groep mensen die reeds zijn gestrand in een staat van “Zijn” die alles behalve plezierig is. Een burn-out, depressie, pijnen en ongemakken in het lichaam of andere levensvreugde beperkende sensaties. Een ieder van hen weet intuïtief dat dit zo niet langer kan doorgaan! Er moet iets veranderen, maar wat?

Alsmaar doorgaan, presteren, jezelf moeten bewijzen, niet zeuren maar doen is de Hollandse mentaliteit. Gewoon doen wat je behoort te doen, even doorbijten en “het” zal vanzelf wel overgaan. Maar de realiteit is veelal anders. Het lichaam en de geest hebben reeds te lang onder een te hoge belasting geleefd en het lichaam is moe geworden en de geest te neer geslagen, het leven heeft langzaam en onopgemerkt zijn kleur en glans verloren.

In onze westerse onderwijssystemen wordt zelden onderwezen dat het belangrijk is om dagelijks tijd te besteden om de signalen van je eigen lichaam te leren waarnemen. Er wordt zelden of nooit geleerd hoe je je eigen grenzen dient aan te geven en jezelf leert beschermen tegen alles wat er van je verwacht wordt en tegen iedereen die iets van je nodig heeft. Hier komt de mindfulness om de hoek kijken omdat in deze vorm van waarnemen wordt geleerd om aandacht te schenken aan alles wat er in je lichaam, gedachten en omgeving gebeurt.

Het waarnemen van je fysieke voertuig, het waarnemen van je gedachten en het waarnemen van je emoties. Het leren om je leven te leiden in DIT moment waar verleden en toekomst naar harmonieuzere proporties worden gereduceerd. Dit is voor ons westerlingen een lastige “mind-set”, om compleet je bewustzijn te verruimen naar dit eeuwige en alleen-bestaande NU-moment.

Veelal wordt vergeten dat mindfulness een extractie is van een veel groter systeem welk zijn oorsprong, reeds duizenden jaren geleden, in het Oosten heeft gevonden en sinds die tijd met veel succes wordt beoefent. Daar is de mindfulness niet een aparte stroming zoals in ons westen maar een levenswijze die verbonden is met elke beweging die we maken, de gedachten die we hebben en de voeding die we tot ons nemen.

Wij westerlingen zijn een “kei” om harmonische systemen te fragmenteren, interessante onderdelen te destilleren en deze op de markt te brengen. De meeste van ons hebben nooit geleerd dat de samenhang en de eenheid van het Geheel de grootste kracht in zich draagt. Vergelijk het maar met onze gezondheidszorg waar het analytische denken het holistische denken heeft verdrongen. Zo ook is mindfulness een afgescheiden segment van een veel groter geheel. Maar een mooie opstap om te leren zien dat een plezierig, gebalanceerd en gezond leven meer vergt dan een enkele mindfulness cursus.

De juiste manier van bewegen, voeding, ontspanning, reflectie en eerlijk naar jezelf toe zijn, zijn belangrijke factoren die op elkaar afgestemd dienen te worden. Alle tezamen kunnen je algemene staat van “welbevinden” weer in harmonie brengen. Niet te vergeten om ook jezelf de tijd en het geduld te gunnen om dit te bewerkstellingen en dit niet willen bereiken binnen 4 weken en opgeven als het niet binnen deze zelf gestelde tijdslimiet is gelukt.

Een andere zeer belangrijke factor is het ontwikkelen van je “Godsbewustzijn, je verbinding met de Kosmos, het Al, de Ziel, het Christus-, Boeddha-bewustzijn of hoe je het maar wilt noemen maakt niet uit. Allemaal verschillende benamingen voor het belangrijkste ingrediënt voor een succesvol leven.

Leren waarnemen dat je een belangrijke schakel bent in de gehele schepping en dat jouw aanwezigheid een reden heeft en “er toe doet”! Het binnen laten van deze (Christus) Kracht is HET medicijn om met al je angsten in het reine te komen en het durven ervaren van de schoonheid in jezelf en ieder ander als extensie van deze zelfde alles doordringende kracht. Zodat je het leven kunt gaan leven vanuit “verbonden” souplesse en niet vanuit je fysieke kracht.

Mindfulness is een mooi begin naar een nieuw leven en tezamen met zijn even belangrijke componenten schep je jezelf een nieuwe wereld waar Liefde, Wijsheid en Kracht zegevieren.

Michel Tomaello.
Terug naar overzicht
Laat het innerlijk spreken

Centre for conscious creation

Balans tussen denken en voelen

Stacks Image 764
Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen

Michel: 0653-848541 Silvia: 0610-698986

Inspirerend blog door Michel Tomaello