free hit counter
De zegen van een moeilijk leven

Columns van Michel Tomaello

Stacks Image 339

De zegen van een moeilijk leven

In mijn praktijk maakte ik onlangs weer iets moois mee waarmee nog eens werd benadrukt hoe wonderlijk de levensscenario’s van mensen zijn georkestreerd. Als therapeut maakt ik steeds meer gebruik van de quantum healing hypnose therapie. Quantum betekent in dit geval dat mijn cliënten gedurende de hypnose de mogelijkheid hebben om tijd en ruimte te overstijgen. Dit werkt wonderschoon wanneer de denkgeest van de cliënt zo vriendelijk is om tijdelijk de controle te laten vieren en meewerkt om alles vanaf de zijlijn te observeren.

Net zoals in de normale hypnotherapie en regressie gaan we terug in de tijd, bekijken vorige levens, implementeren suggesties en zoeken sleutels die waardevol zijn om in het huidige leven nieuwe deuren te openen. De quantum hypnose gaat nog een stap verder en dit is het gedeelte waar ik als therapeut veel affectie mee hebt. Deze aanvulling betekent dat de cliënt in de diepe staat van ontspanning de mogelijkheid kan benutten om contact te leggen met het Hogere Zelf of de Ziel, deze wordt in de quantum regressie het Onderbewustzijn genoemd. Het Onderbewustzijn helpt actief mee aan de healing van de cliënt wanneer deze er klaar voor is en bereid is om los te laten.

De sessie die ik onlangs mocht begeleiden was met Jill, dit is overigens niet haar werkelijke naam. Jill had een zeer moeilijke jeugd gehad en als baby een zeer traumatische ervaring meegemaakt. Zij wist ook dat ze als baby niet gewenst was en had een strenge opvoeding genoten. Dit heeft haar levenshouding sterk beïnvloed. Hierdoor zijn vele problemen ontstaan waardoor het zeer moeilijk voor haar was om de levensvreugde toe te laten. Haar hele leven draaide om controle houden, waakzaam zijn en een aanhoudende innerlijke strijd die het “levens genieten” verbood.

Na het standaard gedeelte van de hypnotherapie mocht zij de verbinding maken met haar eigen Ziel. Voor iemand die in het leven geen onvoorwaardelijke liefde en genegenheid heeft ervaren is zo’n ontmoeting overweldigend. In het contact met deze bron van licht en liefde was het voor Jill onmogelijk om haar emoties te controleren. Dikke tranen bleven stromen. Deels van geluk en deels van de pijn die het leven haar heeft gebracht. In de quantum healing hypnotherapie maakt iedere cliënt een lijst met belangrijke persoonlijke vragen en als therapeut leg ik de vragen voor aan het Onderbewustzijn om te beantwoorden.

Al Jill’s vragen werden op een wonderlijke wijze door haar Ziel beantwoord en Jill was gevuld met enorme liefde en inzicht en er ontstond begrip voor alles wat was gebeurt. Er was één vraag die op mij als therapeut enorme indruk maakte in relatie tot het antwoord van het Onderbewustzijn. De vraag luidde waarom Jill in haar jonge jaren zulke moeilijke ervaringen heeft moeten ondergaan welke haar verdere leven zo lastig heeft gemaakt?

Haar Ziel antwoordde in woorden en gevoel en vertelde haar dat al deze intens moeilijke ervaringen nodig waren om Jill de weg van de Ziel te laten bewandelen in dit leven. Dit leven mocht ze niet meer verdwalen in de onbelangrijkheden van het bestaan. Haar levensmissie was om connectie te hervinden met de Ziel. Het leven werd haar zo moeilijk gemaakt dat er geen “ontsnappen” mogelijk was aan deze zelf gekozen levensweg. Dit leven moest de weg “naar Binnen” worden. Problemen, pijn en verdriet zijn prachtige hulpmiddelen om dit te bereiken volgens haar Ziel. Toen Jill dit antwoord op meerdere lagen beleefde intensiveerde haar tranen en werd ze gevuld met een diep geluk en begrip. Direct kon ze alle mensen uit haar omgeving vergeven die haar pijn hadden gedaan. Ze mocht zien dat zij zichzelf hadden opgeofferd zodat Jill niet aan haar levensdoel kon ontsnappen.

Je leest zo vaak in de spirituele literatuur dat moeilijkheden het doel hebben om jezelf te leren kennen. Niet iedereen gebruikt pijn en moeilijkheden om de weg naar binnen te gaan bewandelen. Velen blijven vechten en strijden en de oplossingen en antwoorden zoeken buiten zichzelf. Tijdens deze sessies heb ik het grote geluk om deelgenoot te zijn van de energie van het Onderbewustzijn. Ik mag mee voelen, mee kijken en ervaren hoe onvoorwaardelijk de Ziel is. Je kunt duizendmaal lezen dat moeilijkheden een doel hebben maar dit is een verstandelijk begrijpen. Jill Weet en Voelt in één sessie het Waarom en het doel van haar leven.

Jill mocht beleven dat haar huidige leven maar een fractie is van het grote geheel. Ze snapt dat haar verstand geen flauw benul heeft wat het leven nu werkelijk omvat. Het inzicht dat alle mensen om haar heen hebben “meegewerkt” om haar levensmissie te laten slagen, bracht direct vergeving. Door vergeving ontdoe je jezelf van de zware ketens die je afhouden van de ervaring van ware vreugde en geluk. Haar Ziel beloofde om Jill te blijven begeleiden met het loslaten van oude zaken en benadrukte dat ze nooit alleen is! Het onderbewustzijn vertelde dat eenzaamheid alleen ervaren wordt als gevolg van een disconnectie met het Innerlijk.

Ik was dankbaar dat ik deze sessie heb mogen begeleiden. Problemen, pijn en verdriet krijgen echt een andere betekenis als je bevoorrecht bent om ze vanuit de positie van de Ziel te mogen ervaren.

Michel Tomaello.
Terug naar overzicht
Laat het innerlijk spreken

Centre for conscious creation

Balans tussen denken en voelen

Stacks Image 764
Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen

Michel: 0653-848541 Silvia: 0610-698986

Inspirerend blog door Michel Tomaello