free hit counter
Doorzettingsvermogen

Columns van Michel Tomaello

Stacks Image 21

Doorzettingsvermogen

Vandaag schrijf ik iets over doorzetten of doorzettingsvermogen. Als je sport bedrijft weet je maar al te goed dat prestaties veelal samen gaan met doorzetten. Het trainen is de basis voor een mooie resultaat later in de tijd. Of je nu sport om je lichaamsgewicht in balans te brengen of je sport om iets unieks voor jezelf neer te zetten, alles staat of valt met doorzettingsvermogen. In het begin is het enthousiasme en het nieuwe ideaal de drijfveer voor het bereiken van je nieuwe doel maar na een aantal weken of maanden begint deze drijfveer langzaam wat weg te brokkelen en dan wordt het lastiger om gemotiveerd te blijven en komt het neer op discipline en doorzettingsvermogen.

Je bent een gelukkig mens als je jouw bezigheid iedere keer weer opnieuw met veel vreugde en plezier kunt beoefenen. Wat is het toch in ons mensen dat we vol enthousiasme aan een nieuwe activiteit in ons leven beginnen en na verloop van tijd dit plezier weer verliezen en het nodig is om discipline en doorzettingsvermogen te beoefenen om het gestelde ideaal te bereiken? Zelf denk ik dat het antwoord GROEI is.

Zodra iets niet meer met plezier en enthousiasme kan worden beoefend betekent dit dat het reeds zijn doel heeft gediend en je bent aangekomen op een nieuw niveau van bestaan waar je andere keuzes dient te gaan maken. Het stellen van doelen staat hierbij centraal en dient wat nader onderzocht te worden. Waarom stellen mensen doelen? Veelal omdat men niet tevreden is met een bepaalde situatie in het leven en hierin wil men graag verandering brengen. Dit is een mooi concept bewust zijn om iets te willen veranderen wat niet meer met je resoneert.

Het probleem is echter dat vanuit de situatie van onvrede (lees: lagere trilling) je een nieuw doel voor jezelf neerzet wat op dat moment de hoogste vibratie voor je heeft. Dit doel staat voor vele mensen dan ook vast, maar als men begint met de verandering en groei gedurende het “trainingstraject” komt het vaak voor dat mensen vergeten hun doelen bij te stellen. Wat ik bedoel is dat doelen vaak gefixeerd zijn en star maar dienen eigenlijk losjes en bij benadering te worden neergezet. Het kan voorkomen dat als het gestelde doel is bereikt dit geen enkele voldoening meer geeft en moet men wederom een nieuw ideaal stellen.

Als je weet dat dit zo werkt kun je beter met tussendoelen gaan werken die een open einde hebben zodat je mee kunt varen op de stoom van het leven. Een gefixeerd einddoel dat niet wordt gehaald brengt vaak een gevoel van falen of teleurstelling. Vaak wordt dit dan persoonlijk geïnterpreteerd, alsof dat je niet goed genoeg bent, niet hard genoeg hebt gewerkt om dit doel te bereiken of geen doorzettingsvermogen hebt. Terwijl door het aangaan van de “weg” je stukje bij beetje een ander persoon wordt die opeens meer mogelijkheden opent voor zichzelf en daardoor het enthousiasme en ideaal van richting voelt veranderen.

De mensen die dit niet in de gaten hebben zullen vaak de negatieve effecten voelen van een niet gehaald doel. Daarentegen de mensen die weten dat verandering onderdeel is van de weg die je bent ingeslagen zullen met het grootste gemak hun doelen bijstellen naar hun nieuw verworven persoonlijkheid en mogelijkheden ook al zijn de veranderingen nog zo klein.
Doorzetten of doorzettingsvermogen wordt vaak in onze maatschappij als een zeer positieve eigenschap aangemerkt maar je kunt er ook op een andere manier naar kijken. Doorzetten betekent dat je iets doet wat je eigenlijk niet leuk meer vindt en dit blokkeert altijd je stroom van creativiteit en flow in het leven. Doorzetten betekent dat de passie is verdwenen en je een oud ideaal beeld nastreeft van de “oude” jij die door verandering en transformatie al niet meer bestaat. De doorzetter vecht en overal waar de energie van weerstand en vechten aanwezig is kan men niet genieten.

Wat kun je doen als je merkt dat je op een bepaald gebied een doorzetter bent? Ga VOELEN wie je inmiddels bent geworden en laat je oude ideaal beelden los zodat je kunt Zijn wie je werkelijk Bent.

Michel Tomaello.
Terug naar overzicht
Laat het innerlijk spreken

Centre for conscious creation

Balans tussen denken en voelen

Stacks Image 764
Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen

Michel: 0653-848541 Silvia: 0610-698986

Inspirerend blog door Michel Tomaello