free hit counter
Mind Body Soul Connection

Columns van Michel Tomaello

Stacks Image 849

Mind Body Soul Connection

Het ‘menszijn’ heeft nog vele mysteries. Al snel doen we de aanname dat wij datgene zijn dat we in de spiegel kunnen waarnemen en baseren onze identiteit en zelfkennis op de gedachten die we denken samen met de ervaringen die we reeds hebben opgedaan.

Left-brainers
Dan is er nog het component van de Ziel. Ongrijpbaar voor de analytische mind ofwel niet traceerbaar voor de ‘left-brainers onder ons. Toch is de Ziel het Goddelijke principe dat het menszijn letterlijk de levensenergie inblaast. Zonder deze vonk hebben wij geen bestaansrecht in de driedimensionale matrix van het aardse leven.

De drie componenten
Wij mensen zijn een zeer gecompliceerd mechanisme dat een nauwe samenwerking naleeft tussen onze mogelijkheid om te kunnen denken, het fysieke lichaam om je mee voort te bewegen en de Ziel die nauwgezet al onze woorden, acties en daden observeert en in het gunstige geval positief beïnvloed. Mind, body & Soul of in het Nederlands; lichaam Ziel en geest, waarbij in deze context de geest staat voor ons verstand of ons denkvermogen.

Holistisch organisme
Lichaam, Ziel en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en deze drie componenten werken in een bepaalde gradatie met elkaar samen. Zelfs in de medische wetenschap komt door middel van onderzoek en studie steeds meer naar voren dat we een holistisch organisme zijn. Wil je succesvol leven of genezen zul je betere resultaten behalen als je deze drie pijlers in ogenschouw neemt.

De ziel heeft de Blauwdruk
Gezondheid komt tot uiting wanneer wij een goede relatie bewerkstellingen tussen het lichaam, de Ziel en ons verstand. Onze Ziel kun je zien als een bovenbewustzijn die de blauwdruk bezit van je huidige reis hier op aarde. Leef je niet synchroon met je huidige blauwdruk, dan is het zeer waarschijnlijk dat de balans tussen lichaam ziel en geest verstoord raakt.

Huisvesting van de Ziel
Het lichaam is het huis of het gebouw waardoor de Ziel zich kan manifesteren in de wereld. Wanneer we vergeten het lichaam voldoende zorg, liefde en aandacht te geven wordt het steeds lastiger om de verbinding met de Ziel te behouden of waar te nemen. Uiteraard zijn passende voeding, voldoende rust en ontspanning evenals een luisterend oor de basis voor het lichamelijk onderhoud en regeneratie.

Degeneratie van ons wezen
Ons verstand of de geest is een praktisch gereedschap om te kunnen leven in de wereld van de materie. Toch kan er degeneratie van ons totale wezen optreden wanneer we ons vereenzelvigen met de gedachten die we hebben. We hebben gedachten maar we zijn niét onze gedachten. Velen van ons hebben een ongetrainde ‘mind’ die veel schade kan berokkenen op het mentale, psychische en lichamelijke vlak.

De Ziel wil ook evolueren
Ieder individu heeft zijn eigen weg te bewandelen maar deze weg kan een stuk minder hobbelig zijn wanneer we werken aan onze Mind Body Soul Connection. Dit mechanisme is de basis voor een vruchtbaar leven dat wordt geïmpregneerd door de wijsheid van onze Ziel en ons hiermee inspireert om onze blauwdruk te kunnen blijven volgen wat onze Ziel zelf weer doet groeien en evolueren.

Schade door onrustige geest
We weten waarschijnlijk allemaal hoe een onrustige geest ons leven kan verzieken. Of hoe het gemis aan een Innerlijke verbinding het gevoel van leegte of doelloosheid kan oproepen. Dat een lichaam dat niet optimaal werkt zwaar en lastig is om de hele dag met je mee te dragen.

Onherroepelijke transformatie
Met name in deze uitdagende tijd van transformatie waarin de mensheid als geheel de kans krijgt om naar een nieuw niveau te evolueren is het belangrijker dan ooit om deze drie-eenheid in jezelf te adresseren en op peil te brengen of te houden. Nog nooit is er op aarde zoveel tegelijk op ons afgekomen als de laatste twee jaren. Onze bewustzijnsverhoging zorgt er voor dat alle zaken die het daglicht niet kunnen velen naar het oppervlak worden gebracht zodat we deze zaken opnieuw kunnen gaan inrichten en verbeteren.

Jij hebt de sleutel
Je kunt deze globale transformatie het krachtigst ondersteunen door er zelf voor te zorgen dat je lichaam, Ziel en geest weer met elkaar verbind en vandaaruit jezelf ten dienste stelt van de wereld. Maak je klaar voor de nieuwe tijd en geef jezelf het cadeau van groei en vooruitgang, van harmonie en balans, van ‘flow’ en inspiratie.

De nieuwe tijd begint nu, wordt ook jij weer je Authentieke Zelf?Michel Tomaello.
Terug naar overzicht
Laat het innerlijk spreken

Centre for conscious creation

Balans tussen denken en voelen

Stacks Image 764
Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen

Michel: 0653-848541 Silvia: 0610-698986

Inspirerend blog door Michel Tomaello