free hit counter
Ontwaken uit de Slavernij

Columns van Michel Tomaello

Stacks Image 684

Ontwaken uit de Slavernij

Planeet aarde is een speeltuin. Een plaats waar een onervaren, zich ontwikkelende schepper kan beleven wat zijn of haar gedachtenkracht kan creëren in een driedimensionaal speelveld. Iedere mens is naar aarde toegekomen met een missie, een missie die persoonlijke groei en evolutie ondersteunt. We zijn begiftigd met een ogenschijnlijke vrije wil maar door onze missie of levensplan liggen diverse gebeurtenissen in ons leven al vast en deze zullen we onherroepelijk ontmoeten tijdens ons verblijf op de aardbol.

Vrije wil
Je zult jezelf nu afvragen of we dan wel werkelijk een vrije wil hebben, wanneer de belangrijkste kruispunten in ons leven al zijn georkestreerd door een hogere macht? De vrije wil ligt dan in het feit dat we op die cruciale momenten in ons leven zelf de keuze kunnen maken die harmonieert met de kosmische wetten van ons universum of er juist tegen ingaat.

Met andere woorden maken we een keuze die in harmonie is met Gods Wil of maken we een keuze die juist Gods tegenpool blij maakt? Is het levenspad dat je loopt in dienst van jezelf of staat jouw pad juist in het teken van dienstbaarheid aan anderen? Kies je op de belangrijke momenten in je leven voor liefde en positiviteit of ga je liever voor macht en negativiteit. Een van de grootste overtredingen die je als mens in onze dimensie kunt maken is wanneer je met jouw keuzes doelbewust de vrije wil van een ander persoon wegneemt of elimineert. Dit is een vrije keuze die we zeker mogen maken maar zal ongetwijfeld onze leerweg door het principe van karma enorm verstoren.

Totalitair regime
Momenteel zien we op het wereldse speelveld vele organisaties, adel, regeringen en bedrijven die alle bewust hebben gekozen massaal de mensheid de vrije wil te ontnemen en hen te beroven van hun vrijheid en authenticiteit. Een georganiseerde wereldelite die al decennia lang een strategie uitvoert en verfijnt die de mensheid probeert af te splitsen van zijn Goddelijke Oorsprong en wil verbinden met een van de gevalle engelen.

De globale elite hebben hiervoor een breed scala aan gereedschappen voor gecreëerd die de laatste dertig jaar in stelling zijn gebracht. Dan moet je denken aan totale controle over ons nieuws dat is getransformeerd in ordinaire propaganda door financiering. Denk aan het constant creëren van angst waardoor de mensheid kan worden gecontroleerd. Denk aan het bewust verdelen van de mensheid in groepen en deze tegen elkaar opzetten. Denk aan kunstmatig gecreëerde ziektes en epidemieën waar tegelijkertijd door dezelfde elite het medicijn of vaccin is ontwikkeld en astronomisch veel aan wordt verdient door farmaceutische bedrijven gefinancierd met belastinggelden. Denk aan het bewust afschalen van de wereld bevolking door bijvoorbeeld experimentele Rmna-vaccins en oorlogen.

Denk aan een onbetaalbare gezondheidszorg dat meer baat heeft bij het ziekte dan bij totale genezing. Denk aan de indoctrinatie van onderwijsinstellingen en universiteiten waar het vrije denken is vervangen door een zeer specifieke stroming die de wetenschap ondermijnt en de mensheid valse denkbeelden inprent, zoals klimaatsverandering, schadelijke Co2 of stikstof. Wanneer je het niet eens bent met deze stroming zal je instelling, onderzoek of laboratorium niet worden gefinancierd en dus ophouden te bestaan.

Denk aan onrechtmatige belastingen en een financieel stelsel waar rente door schuld de basis vormt. Denk aan totale overname van de wereldwijde voedsel industrie en landbouwgrond. Denk aan zogenaamde humanitaire organisaties en filantropen die de wereld willen verbeteren en denken Gods creatie te kunnen overtreffen.

Bevrijding op hand
Helaas is de tijd verkeerd voor dit totalitaire regime om hun satanisch spel te kunnen voltooien. De elite heeft volop ingezet op de ‘Great reset met zijn bild back better’ slogan maar God heeft gekozen voor de ‘Great Awakening’. Een periode waarin de mensheid eindelijk mag ontwaken en gaan zien wie hun verborgen vijanden zijn en bewust wordt van de pijn die hen eeuwen lang is aangedaan. Pijn in de vorm van schaarste, valse religie, decennia lang achtergehouden technologie op het gebied van gezondheid, energie en transport die alle huidige wereldproblemen doet verdwijnen als sneeuw voor de zon. De wereldelite zal de komende periode deskundig worden verwijderd als een kankergezwel om nooit meer op aarde te kunnen terugkeren.

De komende maanden zal wereldwijd voor vele mensen een abrupt ontwaken veroorzaken en de basis van hun geloof en overtuigingen doen wegvagen. Dit gedwongen ontwaken is nodig om weer de kern van ons bestaan in beeld te brengen en dat we niet onze eigen wil maar Gods Wil mogen uitdragen. Een periode waarin we worden herinnerd aan onze galactische oorsprong. Een tijd waarin de mensheid weer mag gaan bloeien en er een tijd aanbreekt van eenheid, overvloed, liefde en harmonie voor ieder levend wezen.

Michel Tomaello.
Terug naar overzicht
Laat het innerlijk spreken

Centre for conscious creation

Balans tussen denken en voelen

Stacks Image 764
Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen

Michel: 0653-848541 Silvia: 0610-698986

Inspirerend blog door Michel Tomaello