free hit counter
Leven in de wereld en niet in de mind

Columns van Michel Tomaello

Stacks Image 836

Leven in de wereld en niet in de mind

Mensen die ooit een mindfulness training hebben gevolgd zijn gebombardeerd met het concept ‘ in het NU leven’. Leven in het NU betekent dat je op een ‘mindfulle’ manier gewaar bent van alles wat zich afspeelt in het huidige moment. Gewaar van de situatie zelf, je gedachten, gevoelens en zelfs je emoties. Vanuit de benadering van de mindfulness-stroming dien je jezelf te leren om continu in het nu-moment aanwezig te zijn.

De onzin van ‘uit het nu’ leven.
Vanuit de oude Vedische geschriften echter wordt er vertelt dan het onmogelijk is om buiten het nu-moment aanwezig te zijn. Ieder mens is onvermijdelijk de hele dag door present in het zichzelf steeds vernieuwende nu-moment. Je hebt zelfs geen keuze om buiten dit nu-moment te vertoeven. Iedereen is voor altijd aanwezig in dit onontkoombare huidige moment. In de seconden dat ik deze zin schrijf ben ik in het nu-moment, dat overvloeit in een nieuw nu-moment, een nieuw nu-moment, een nieuw nu-moment, een nieuw nu-moment ect, ect, ect.

Hapklare brok.
Waarom wordt er dan in de mindfulness zoveel aandacht geschonken om in ‘het nu’ te leren leven als je het nu-moment toch nooit kunt ontsnappen? Men dient niet te vergeten dat mindfulness een hapklare brok is, gedestilleerd vanuit een oude boeddhistische traditie om deze levenswijze enigszins toegankelijk te maken voor de westerse mind. Veel van de aan dit onderwerp gerelateerde leringen zijn hierdoor weggelaten of sterk vereenvoudigd.

Bewust onbewust.
Mediteer maar eens op de bewering dat het onmogelijk is om buiten het nu-moment te leven. Ongeacht wat je doet, wat je denkt, wat je plannen zijn voor de toekomst of wat je hebt ervaren in het verleden. Je kunt nooit ontsnappen uit het huidige onontkoombare nu-moment! Wél kun je ervoor kiezen, door in je verstand of mind te leven, om zogenaamd niet bewust te zijn van dit eeuwige nu-moment.

Alles wordt geregistreerd.
Maar ook dit op zichzelf is eigenlijk een illusie. Je kunt door het leven in het verstand geen ‘bewuste beleving’ hebben van het huidige moment maar ons onderbewustzijn echter slaat alle signalen, prikkels en gebeurtenissen op in de mind en zullen daar altijd aanwezig blijven. Vergelijkbaar met data op een harde schijf van de altijd actieve bewakingscamera’s van een beveiligd object. Je kunt ervoor kiezen de opgenomen beelden niet te bekijken maar alles wat zich voor de camera’s heeft afgespeeld ligt vast en is toegankelijk!

De kwaliteit van het nu verbeteren.
Je bent dus automatisch heel je leven aanwezig in het nu en het nu-moment is onvermijdelijk. De onvermijdelijkheid van het moment wil zeggen dat alles van wat er momenteel in je leven aanwezig is, ‘is wat het is’. Zoals de dingen ‘nu’ zijn is het startpunt, de weg van dit nu-moment dat overvloeit in het aansluitende nu-moment. Het wordt dus belangrijk om de kwaliteit van het onontkoombare nu-moment te vergroten wanneer je niet content bent met datgene wat aanwezig is in het huidige moment.

Acceptatie is het startpunt.
De weg naar een ruimer bewustzijn of de bevrijding vanuit je ketenen begint met de acceptatie van ALLES dat aanwezig is in jouw huidige onvermijdelijke nu-moment. Wanneer je leert begrijpen welke patronen in je leven de culminatie zijn van datgene wat zich heeft gemanifesteerd in jouw huidige moment is persoonlijke groei het natuurlijke resultaat. Het ontwikkelen van kennis en inzicht maakt je een wijzer mens en geeft je de mogelijkheid om ongewenste zaken te ‘on-creëren’ of ongedaan te maken door de wortels van je creaties te leren kennen.

Schep je bewust of onbewust?
Het leren kennen van en bevriend raken met je emoties, evenals het ontdekken van je vaste patronen, overtuigingen en gedachten geven je de kernkwaliteit van het leven terug. Namelijk dat je te allen tijde een krachtige schepper bent. Schep je bewust of onbewust? Het leven als een bewuste schepper geeft je veel verantwoordelijkheid. Je kunt dan anderen nooit meer de schuld geven van alles wat er mis is in jouw leven.

Zoek de balans.
Wanneer je onbewust het nu-moment beleeft mis je eigenlijk een groot deel van het leven. Het is echter wel wijs om met regelmaat het verstand te gebruiken om te kunnen navigeren in onze driedimensionale aardse werkelijkheid maar deze momenten dienen in balans te zijn met de momenten waar je echt bewust bent van het onontkoombare eeuwige nu-moment.

Rekenschap nemen.
Ben je klaar om jezelf te ‘upgraden’ en te ankeren in de transformatieve tijd waarin alle bewoners van onze planeet zich momenteel bevinden? Ben je gereed om het bewustzijn over jezelf en de wereld om je heen te verruimen? Wil jij ook de kwaliteit van het onvermijdelijke nu-moment verbeteren? Durf je rekenschap te nemen voor alles wat momenteel in je leven aanwezig is?

Is er een JA?
Is het antwoord op een of meerdere van deze vragen JA, kom ons dan vergezellen op onze nieuwe transformerende
Mind-Body training! Een training speciaal gemaakt om in harmonie te kunnen leven met jezelf en de wereld om je heen gedurende deze bijzondere veel belovende transformatieve tijden.

Begin echt te leven in deze wereld en niet alléén in de mind!

Michel Tomaello.
Terug naar overzicht
Laat het innerlijk spreken

Centre for conscious creation

Balans tussen denken en voelen

Stacks Image 764
Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen

Michel: 0653-848541 Silvia: 0610-698986

Inspirerend blog door Michel Tomaello