free hit counter
Navigeren naar Godsbewustzijn

Columns van Michel Tomaello

Stacks Image 818

Navigeren naar Godsbewustzijn

(Onlangs in channel verkregen)
De psyche van de mens is het mooiste maar tegelijkertijd ook het meest gecompliceerde instrument van het driedimensionale leven. Het verstand is het gereedschap waarmee je de fysieke wereld kunt ervaren en beleven. Echter de psyche, wanneer niet volledig of onbewust gebruikt, neemt al snel de leiding uit handen over je leven.

Een vorige incarnatie van de gechannelde entiteit
In een van mijn vorige incarnaties heb ik jarenlang vertoeft in een instituut voor geesteszieke mensen. Ik was catatonisch en deed niets anders dan de gehele dag voor mij uit staren. Ik leek echter niets te doen maar in die periode draaide mijn verstand op vijfhonderd procent. In mijn hoofd beleefde ik vele realiteiten en kwam daardoor steeds verder af te staan van mijn aardse leven.

Vluchtgedrag
Ik ben toen die staat van zijn gaan gebruiken om mijn eigen psyche te verkennen. Ik heb alle hoeken en gaten van mijn verstand verkend en heb veel beleefd en geleerd terwijl mijn lichaam zo goed als bewegingsloos was. Deze periode heeft twee jaren geduurd toen ik ontdekte dat deze virtuele belevingswereld niets van waarde kon brengen. Zodoende heb ik mijzelf volledig teruggebracht van de andere realiteiten naar het aardse terug en ik zag dat het aardse leven zeer bijzonder was. Ik ontdekte dat je het aardse diende te leven en niet van weg te vluchten.

Psychische verstoring
Wegvluchten is wat mensen hoofdzakelijk doen als er psychische verstoringen zijn. De mensen onttrekken zich aan het aardse leven en stappen de illusionaire wereld van de psyche binnen. Dit is wat je in jouw huidige tijd steeds meer ziet. Mensen zijn van hun ziele pad afgeraakt en kunnen niet meer omgaan met het aardse. De verwijdering van hun zielsweg zorgt ervoor dat er vluchtgedrag ontstaat waardoor mensen in de geestelijke gezondheidszorg belanden.

Oneconomisch verstand
Het ontvluchten van het aardse kan dus ontstaan door continue overbelasting met zaken die mensen helemaal niet leuk vinden maar toch moeten doen, doorleven of ervaren. Onttrekking aan het aardse kan ook gebeuren wanneer iemand trauma heeft ervaren, wanneer iemand de zin van het bestaan of zijn of haar dromen heeft verloren. De psyche van de mens kan een mensenleven maken of breken! Zoals jezelf ook de nodige ervaringen hebt gehad met een ‘oneconomisch’ verstand, weet ook jij wat dit met je kan doen en hoe moeilijk het leven hierdoor kan worden.

Het juiste label
Alles op aarde heeft te maken met perceptie. Welk ‘label’ hang jij aan een gebeurtenis? Goede labels brengen het lichaam de neurotransmitters die je een goed gevoel geven. Maar plak je een negatief label aan een gebeurtenis dan worden er neurotransmitters geproduceerd en losgelaten die je een heel naar en zwaar gevoel brengen. De manier van denken is dus cruciaal voor een constructieve ervaring in een aardse incarnatie.

Programmering
Vraag je je wel eens af wat het aardse verstand is, en hoe dit is verbonden met je bewustzijn ná je incarnatie? Dit is een boeiend onderwerp. Op aarde kun je jezelf door de jaren heen zodanig programmeren dat je na deze incarnatie jouw bewustzijn op een hoger niveau hebt beïnvloed en beperkt. Het kan zomaar zijn dat je hierdoor na overlijden niet kunt terugstromen vanuit je verstandsgeest naar je Oorsprong.

Verstand als leidraad
Je hebt je verstandelijke capaciteiten als leidraad gebruikt voor alles in je leven en hierdoor al je geld ingezet op één paard en daarmee eveneens de weddenschap verloren. Want het verstand is het verkeerde ‘paard’! Ons ware verstand of bewustzijn is een database vol met kennis, wijsheid en informatie maar ligt buiten het menselijk brein. De intuïtie is het mechanisme die de informatie vanuit die etherische database binnenbrengt in het brein zodat het verstand dit kan vertalen naar aardse zaken. Wanneer je het verstand als autoriteit ziet, mis je de gehele database die achter het verstand huist. Je zou dan kunnen zeggen dat iemand ‘geestelijk beperkt’ is gezien vanuit een hoger perspectief.

Geestelijk beperkt
Wanneer je in die beperkte staat van zijn na overlijden de transitie maakt terug naar de geestelijke wereld, heb je een probleem omdat je dan in een ‘geestelijk beperkte’ toestand de enorme geestelijke wereld dient te bevaren. Vergelijkbaar met een baby van 3 maanden oud die op de universiteit wordt gezet om te gaan studeren. Ware informatie ligt voorbij het brein en daarom is het zo belangrijk om de verbinding open te houden met de geestelijke wereld.

Opgesloten in illusie
Iemand met geestelijke problemen heeft zichzelf opgesloten in een illusionaire fantasiewereld gecreëerd door het verstand met als doel de aardse realiteit te ontvluchten. Als je op aarde bent heb je een missie en een doel. Het is belangrijk om op dit pad te blijven. Helaas kun je dit pad niet waarnemen als de psyche is vastgeraakt in menselijke logica en redenatie. De intuïtie behandelen als ondergeschoven kindje kan resulteren in het missen van je bevrijding na je overgaan of overlijden.

Gevangenis
De psyche is dus een mooi instrument maar tegelijkertijd ook een gevaarlijk instrument wanneer je het niet weet te bedienen. Er zijn vele lagen en dimensies in de psyche die ver voorbij het aardse leven gaan. Maar wanneer je het gebruikt als ontsnapping aan je aardse incarnatie zet je jezelf gevangen in de kerker van de hele psyche en dan is er geen uitkomen meer aan. Dit omdat jijzelf zowel de gevangene bent als de bewaarder bent die zegt dat de gevangene er niet meer uit mag. Je kunt op deze wijze dus levenslang krijgen en na je overlijden nog steeds gevangen zitten in de kerker van je bewustzijn.

Partitie van het bewustzijn
Dit is dan een zelf gecreëerde partitie van je totale bewustzijn. Deze partitie is dan ook levensecht en het lijkt dan zo dat dit deel van het geheel het enige is wat er bestaat omdat je de rest van het bewustzijn niet meer kunt betreden. Het is zo boeiend wanneer je jezelf blijft openen voor het kosmisch bewustzijn zodat je de beperkte driedimensionale manier van denken overstijgt en jezelf toegang geeft tot de wereld van het Goddelijke.

Kompas
De psyche is een boeiend instrument maar zorg dat je het open houdt en verbonden met de intuïtieve geestelijke wereld, de wereld van het Godsbewustzijn. Dit fungeert als kompas die je altijd naar huis zal navigeren ook al ben je nog zo ver afgedwaald.

Michel Tomaello.

(
Mind-Body Mentoring Training)
Terug naar overzicht
Laat het innerlijk spreken

Centre for conscious creation

Balans tussen denken en voelen

Stacks Image 764
Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen

Michel: 0653-848541 Silvia: 0610-698986

Inspirerend blog door Michel Tomaello