free hit counter
Weten is mooi maar ervaren is beleven

Columns van Michel Tomaello

Stacks Image 62

Weten is mooi maar ervaren is beleven

Het groeien als mens is iets waar men in onze maatschappij enorm in wordt gestimuleerd. Het begint al op jonge leeftijd waar je als kind kennis leert maken met het onderwijs. Hier volgt een lange periode van educatie waar we onszelf kunnen ontwikkelen op vele gebieden. Bij de meeste mensen komt een moment in hun leven dat ze graag willen worden onderwezen over de zin en het bestaan van het leven zelf. Bewustwording noem ik dit. Zeker op dit gebied zijn er veel opleidingsmogelijkheden zoals cursussen, workshops bij- en nascholingen. Vergeet zeker niet de enorme hoeveel (bewustzijns) boeken en internet informatie die beschikbaar is om jezelf te leren kennen en de specifieke zin van jou leven te willen leren ontdekken.

Ook ik ben begonnen aan de “hike” op het pad van zelfontdekking en bewandel deze weg al vele jaren. Een boeiende weg kan ik je vertellen maar ook een weg waarvan ik weet dat deze nooit zal eindigen want expansie is nu eenmaal de drijvende kracht van Al Dat Is. Een van de mooiste elementen van mijn eigen ontwikkeling was de keuze om het therapeutschap aan te gaan. Een opleidingstraject van een aantal jaren waar het werk aan mijzelf een leidende rol innam. Eenmaal voldoende verduisteringen van mijn eigen Wezen te hebben waargenomen, opgeruimd en schoongemaakt kon ik zelf met mensen gaan werken die ook deze weg van persoonlijke groei wilde volgen.

Niets is mooier in het ontdekkingsproces van jezelf om met andere mensen te mogen werken want iedere cliënt houdt de therapeut een eerlijke spiegel voor. De uitdaging ligt in het feit of je als therapeut ook in de spiegel durft te kijken of dat je jezelf boven je cliënt neerzet. Persoonlijk zie ik iedereen als een gelijke waar iedereen elkaars leraar en elkaars leerling is. Deze houding heeft mij de laatste jaren verder laten groeien op gebieden waar de opleidingen ophielden.

Werkelijk waar, er is voor mij geen mooiere weg van bewustwording dan de interactie met ieder mens om mij heen. Jazeker het houdt niet op bij de cliënten die mijn praktijk bezoeken maar strekt zich weids uit over ieder ontmoeting en situatie die ik ervaar. Ik moet toegeven dat in de beginjaren van mijn transformatieve weg het leerproces veel gelijkenissen vertoonde met de manier van educatie in het normale onderwijs. Het leren van feitenkennis zonder de empirische equivalent. Als een spons heb ik jaren lang veel kennis opgezogen en in verstandelijke kaders geplaatst waardoor ik “dacht” dat ik een wijs man was.

Hier ligt het grote verschil: “denken” dat je wijs bent of “voelen” wat wijsheid is. Mijn sterke verlangens om de grote schoonmaak aan te gaan in mijn gehele wezen heeft er automatisch voor gezorgd dat mijn wijze van kennis vergaren, het leren dus, een stevige transformatie nodig had. De verandering van weten naar voelen was nogal uitdagend op vele momenten en misschien kun je zelf invullen wat uitdagend allemaal kan betekenen. Ik noem het vaak een spoedcursus of een masterclass waar vele en vele situaties worden aangereikt om je zelfkennis naar nieuwe niveaus te stuwen.

Ik moet bekennen dat de laatste 5 jaren de meest uitdagende waren ooit. Bijna dagelijks diende ik mijn meningen bij te stellen omdat ik situaties, ontmoetingen of gebeurtenissen mocht doorleven waardoor mijn theoretische kennis maar een flauwe benadering was van de werkelijke diepgang van deze situatie. Ik mocht dus mijn theoretische kennis verrijken met gevoel en ervaring. Dit was vaak zeer schokkend en gaf regelmatig een gevoel van schaamte omdat ik al mensen begeleidt had op soortgelijk gebied maar eigenlijk zelf nog niet de kern had ervaren van de diepere betekenis van zo’n situatie.

Ik weet ook wel dat ik blij moet zijn dat ik niet te vroeg ben blootgesteld aan al deze problemen, uitdagingen en onzekerheden omdat ik toen nog niet had geleerd hoe ik mijn emotionele balans kon behouden ongeacht de aard van de uiterlijke omstandigheden. In die tijd zouden mijn emoties de leiding hebben overgenomen en ik daardoor de ware parel niet zou hebben kunnen ontdekken van dergelijke situatie.

Kennis is verstand, wijsheid is verstand aangevuld met de ervaring waardoor een exponentiele diepgang ontstaat zodat je de gehele situatie “eigen” hebt gemaakt en kunt voelen met je hele Wezen. Deze verandering maakt ook dat de clientèle binnen mijn praktijk veranderde. Iemand die iets heeft doorleeft en overwonnen, draagt als het ware de energetische oplossing of handleiding mee in zijn energielichaam waardoor er automatisch een overdracht plaatsvindt die vele malen dieper reikt dan alle woorden van de wereld.

Het doorleven van situaties boven het vergaren van feitenkennis heeft nog een heel erg groot voordeel en dat is dat de compassie in jezelf begint te groeien. Ervaren brengt met zich mee dat je aan den lijve hebt ondervonden wat het is om een dergelijke situatie te doorleven. Hierdoor kun je mensen op een andere manier invoelen en een diepgaande liefde voelen voor de weg die ze hebben gekozen. Want problemen zijn er niet voor niets. Ze geven je de kans om te groeien waar anders stilstand zou zijn ontstaan. Stilstand bestaat niet in het universum omdat alles wordt gevoed door de oneindige expansie, de drijfveer van het bestaan. Dus wanneer mensen stilstaan en niet uit eigen vrije wil kiezen voor expansie en groei worden er situaties gecreëerd waardoor groei, ontdekking en reflectie nodig zijn.

Nooit had ik gedacht dat het nodig was om alles te ervaren waar je les in geeft maar nu voel ik het als een verrijking dat ik vele situaties heb moeten aanschouwen en doorleven om een voller beeld te kunnen ontwikkelen van de dynamiek van het totaal. De ervaring maakt je bewust van de oneindigheid zodat je de vergankelijkheid meer leert waarderen.

Het is net als de belijdenis van Petrus. (een bijbels verhaal) hij had de rotsvaste overtuiging en vertrouwen dat alles wat men nodig heeft is het besef van de Christus, de levende zoon Gods. Ook hij moest alles leren begrijpen door ervaring en doorleving. De Christus energie is de allesdoordringende energie in iedere cel van ons eigen lichaam en ver daar buiten. Wil je jezelf werkelijk leren kennen dan gaat dat vele malen verder dan het “weten” dat je de Christus in jezelf draagt maar dat je gaat leren “voelen” dat ieder cel in je lichaam kan dansen en sprankelen en overlopen van deze compassionele liefdesenergie.

Weten is mooi maar ervaren is beleven!

Michel Tomaello.
Terug naar overzicht
Laat het innerlijk spreken

Centre for conscious creation

Balans tussen denken en voelen

Stacks Image 764
Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen

Michel: 0653-848541 Silvia: 0610-698986

Inspirerend blog door Michel Tomaello