free hit counter
Het einde van een tijdperk

Columns van Michel Tomaello

Stacks Image 73

Het einde van een tijdperk

Zoals je veel hebt kunnen lezen in de media en misschien wel in je eigen lectuur, naderen we een belangrijke datum in de menselijke evolutie. Zelf weet ik niet of de datum nu echt zo belangrijk is want zoals vaak wordt gezegd en geschreven: Tijd bestaat niet! Maar in onze 3-dimensionale beleving van onze realiteit bestaat tijd wel degelijk en tijd en datum gebruiken we als een soort aanwijzer of boekenlegger van een bepaalde episode in evolutie. Vele refereren de laatste jaren aan de oude Maya kalender waarin het jaar 2012 en met name de Zonnewende of Solstice op 21- december 2012 als omslagpunt word genoemd voor de “grote” verandering.

Uit mijn eigen ervaringen van de afgelopen jaren weet ik dat deze veranderingen allang zijn begonnen om bepaalde groepen mensen hun ontwakingsproces te laten beleven zodat dit werk het totale bewustzijn van het aards bestaan zich kon verhogen en hierdoor stapje voor stapje vele anderen kunnen volgen. Je hebt nu eenmaal de pioniers en de mensen die graag gebruik maken van een reeds geplaveide weg.

21-12-2012 is dus voor de mensheid een vooraf ingestelde paragraaf in de tijd zodat we niet kunnen vergeten wat we met elkaar als doel op aarde hebben gesteld. Het "spel" in onze dimensie waarin we hebben mogen ervaren wat het is om te leven zonder de Goddelijke verbinding. Wat het is om te leven los van de “Bron”. Hoe het voelt om illusionair alleen te staan in deze soms harde realiteit.

Binnen de spelregels van de 3e dimensie zijn vele zielen door de diverse incarnaties heen een beetje verdwaalt. Hiermee bedoel ik dat we steeds vaster zijn geraakt in de geloofsovertuigingen van de afscheiding van de Bron. Met het gevolg dat we ook zijn vergeten dat we van nature eenheid met elkaar vertegenwoordigen en opgebouwd zijn uit liefde en harmonie in elke cel en atoom van ons lichaam.

Zeker, er is veel begeleiding vanuit de hogere bewustzijnsvormen en andere dimensies maar we hebben ook onze vrije wil die te allen tijde wordt gerespecteerd door elk ander ondersteund bewustzijn. Hiermee refereeer ik in simpel Nederlands naar , je gidsen, je begeleiders, je eigen Ziel en andere vormen van metafysische ondersteuning, maar zeker ook je menselijke gidsen. Het spel van mens zijn is zo intens dat we gemakkelijk kunnen verdwalen in deze realiteit en gedurende een cyclus van leven vergeten we weer wie we werkelijk zijn.

Als ontwerpers en ingenieurs van het aardse spel hebben we met elkaar ook een veiligheid ingebouwd die kon dienen als vangnet wanneer onze beleving van het aardse niet meer gezien kon worden als een "spel" maar wanneer we het als de enige waarheid zouden gaan zien. Nu is dit vangnet, deze beveiliging 21-12-2012. Je kunt deze datum als een portaal zien waar we allen doorheen kunnen als we hiervoor kiezen en weer in contact kunnen komen met onze ware kern van bestaan.

Zoals vele van jullie weten is de uitspraak zo boven, zo beneden of microkosmos is macrokosmos hier van toepassing. Alle veranderingen die in ons zonnestelsel plaatsvinden (en zelfs in het gehele universum) veranderen ook in onze eigen constitutie of lichaam maar dit is ook omkeerbaar. Elke verandering in een van jullie, ook al is het nog zo klein, heeft invloed op ieder deeltje in het gehele universum. Dit is met ons verstand moeilijk te bevatten maar toch is het de basis van ons ware zijn: We zijn holografisch van aard!

Wat betekent het portaal van 21 december dit jaar nu in het “echte” leven? Dit is moeilijk te beantwoorden maar in mijn ogen zullen vele mensen rond deze datum de weg inslaan die hen terug kan leiden naar de her-ontdekking van hun ware Zelf. Op dit gebied kan ik alleen maar mijn eigen ervaringen delen. Mijn laatste 15 jaren zijn een weg geweest van innerlijke groei en transformatie. Dit heeft mij geholpen om op dit moment bij moeilijke of uitdagende situaties mijn innerlijke balans te kunnen bewaren en alle gebeurtenissen en ontmoetingen vanaf een gezond afstandje te bekijken zodat ik een ruimer beeld krijg van wat er werkelijk gaande is. Als de mensheid met elkaar het 21-12-2012 vangnet heeft gecreëerd om niet nog langer gevangen te blijven in de huidige 3-dimensionale illusie, dan kun je met zekerheid zeggen dat verandering je zal ontmoeten.

Terug naar het eenheidsbewustzijn of terug naar Jezelf is synoniem (zo boven zo beneden). Het is dus een voorrecht om dit proces uit eigen vrije wil te doorlopen zodat alle veranderingen elke keer in een kleine hoeveelheid kan worden aangereikt zodat je “gewoon” kunt blijven functioneren in jou leven. Mensen die zo verdwaald zijn in het 3-D spel en niet kiezen voor verandering maar waarvan de Ziel toch bewust de verandering wil meemaken en transformeren naar haar ware kern, deze groep mensen heeft chaos nodig.

Chaos, welk vanuit een hoger perspectief bezien niet werkelijk chaos is maar een reeks gebeurtenissen gestoeld op synchronistische samenhang die uiteindelijk het gewenste resultaat bewerkstelligen. Dus chaos geeft verandering maar niet veel mensen houden van verandering. Het geeft een gevoel dat het vertrouwde wegvalt. Hieruit ontstaat angst en angst veroorzaakt afsluiting met het grotere in jezelf. Alle veranderingen die van ons gevraagd worden hebben alleen te maken hoe we de dingen in het leven interpreteren. Ons verstand geeft snel een oordeel over een situatie of iets goed of slecht of gewenst is. Het verstand kan niet zien dat de huidige leefomstandigheden waarin je verkeerd je juist verder afbrengen van je ware aard.

Verandering is moeilijk en tegelijkertijd voor vele noodzakelijk om de waarheid van het Zelf weer te ontdekken. Wat kun je zelf doen?Vele vragen stellen aan jezelf! Vragen aan jezelf is reflecteren. Reflecteren is jezelf leren kennen en de filters van je eigen denken gaan herkennen zodat je een breder perspectief krijgt van elke situatie in je leven. Angst is een slechte raadgever maar voor vele mensen dagelijkse realiteit. Reflectie helpt je om werkelijk alle kanten te gaan leren kennen van de ware Jij. Hierdoor zal geleidelijk aan meer en meer balans je leven binnenstromen waardoor de liefde voor jezelf en hierdoor naar andere toe enorm zal groeien.

Acceptatie van Al dat nu Is, is een groot goed. 21-12-2012 is de herinnering die we als mensheid tezamen hebben neergezet om niet te vergeten wie we werkelijk zijn en als geheel onze afgesplitste stukjes weer gaan herkennen als delen van onszelf en hen liefhebben zodat we terug op weg gaan naar daar waar we ooit zijn vertrokken, verrijkt met een enorme hoeveelheid extra kennis en wijsheid.

Wat ik wil zeggen met dit artikel is: Omarm de veranderingen, geef je over en vertrouw dat alles in dienst staat om jou weer terug te brengen bij je Ware Zelf. Ook al lijken de veranderingen nog zo moeilijk, je hoeft het nooit alleen te doen. Laat je begeleiden op je weg, ontwikkel de liefde voor jezelf naar een hoger plan want jezelf liefhebben is de enige weg om ook een ander echt lief te hebben om uiteindelijk te ontwaken uit de droom dat er “anderen” zijn, tenslotte ben je allemaal afkomstig uit die ene zelfde Bron!

Michel Tomaello.
Terug naar overzicht
Laat het innerlijk spreken

Centre for conscious creation

Balans tussen denken en voelen

Stacks Image 764
Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen

Michel: 0653-848541 Silvia: 0610-698986

Inspirerend blog door Michel Tomaello