free hit counter
Energetische therapie

Columns van Michel Tomaello

Stacks Image 139

Energetische therapie

Even een informatief stukje over de voordelen van energetische therapie in samenwerking met en als aanvulling op de reguliere zorg. Zoals je misschien al weet is het menselijk lichaam een bijzonder geavanceerd en gevoeling stukje "techniek". Als het menselijk lichaam optimaal functioneert dan zit je lekker in je vel en ervaar je geen klachten. Als er in het lichaam een "storing" optreedt zul je daar in vele gevallen weinig van merken want het menselijk lichaam beschikt over een groot zelfhelend vermogen en zal automatisch proberen de "storing" te verhelpen zonder dat je hier iets van merkt of iets voor hoeft te doen.

Soms zijn de "storingen" groter en heeft het lichaam meer tijd nodig om de klachten te herstellen. Denk hier maar aan een verkoudheid, pijnlijke spieren of een griepje. De klachten die je dan ervaart zijn een signaal dat het lichaam even rust nodig heeft zodat het alle energie kan aanwenden voor de genezing van de klachten die de betreffende persoon ervaart. Het wordt lastiger voor het lichaam om de balans te herstellen als de persoon in kwestie de signalen van het lichaam niet waarneemt of negeert zodat de kwaal steeds grotere en zwaardere vormen kan gaan aannemen.

In de energetische therapie wordt er gekeken naar de mens als geheel, dit wordt ook wel een holistische benadering genoemd. Het is heel belangrijk om te begrijpen dat een mens het samenspel is van vele factoren zoals bijvoorbeeld zijn of haar: gedachten, overtuigingen, werksituaties, ontspanningsniveau, familie en relaties, voedingspatroon of lichamelijke beweging om maar enkele voorbeelden te noemen. Klachten komen nooit vanuit het "niets" opduiken maar zijn vaak het gevolg van omstandigheden die te veel "belasting" voor de persoon veroorzaken.


De energetisch therapeut werkt niet alleen aan de klacht of kwaal maar besteed ook veel tijd aan de onderliggende factoren die de klacht veroorzaken. Je kunt het vergelijken met het onkruid in je tuin dat je net boven de aarde wilt afsnijden om het te verwijderen. Het zal net zo vrolijk na enige tijd weer opgroeien als voorheen. Onkruid verwijderen heeft pas zin als je het met wortel en al verwijderd. Bij vele kwalen is het noodzakelijk om de reguliere hulp in te schakelen maar in de reguliere zorgverlening wordt er veelal alleen gekeken naar de klacht en niet naar de onderliggende oorzaak. Hierdoor is de aanvulling met energetische therapie zo waardevol omdat hier ook aan de "wortel" wordt gewerkt.

Een energetisch consult kan uit verschillende behandelingsvormen bestaan, dit is afhankelijk van de therapeut zelf maar ook van de klacht van de cliënt. De therapeut kan bijvoorbeeld gebruikmaken van handoplegging, een diepgaand, inzichtgevend en helend gesprek, ademhalingsoefeningen, coaching of het werken in iemands auralagen. Het belangrijkste is dat men bewust wordt gemaakt en gaat begrijpen dat er een relatie bestaat tussen de kwaal en het huidig leven van de persoon zelf. Een mens is zo'n geavanceerd en gecompliceerd "systeem" dat zelfs vervelende of moeilijke ervaringen vanuit het verleden je huidige gezondheid kunnen beïnvloeden. Een energetisch therapeut helpt zijn client naar een "ruimer" bewustzijn zodat zij hun leven op een nieuwe manier kunnen gaan inrichten op weg naar een hogere levenskwaliteit. In de energetische therapie krijg je veel gereedschappen aangereikt om je eigen innerlijke rust en balans te herstellen.

Energetische therapie wordt ook vaak spirituele therapie, natuurgeneeskundige therapie of paranormale therapie genoemd, wezenlijk zijn er weinig verschillen anders dan de benaming. Elke therapie vorm wordt grotendeels bepaald door de persoonlijkheid en het karakter van de therapeut zelf. De overeenkomst is dat de therapeuten allemaal met hun intuïtieve vermogens werken om de client te bieden wat hij of zij het meest nodig heeft.

Michel Tomaello.
Terug naar overzicht
Laat het innerlijk spreken

Centre for conscious creation

Balans tussen denken en voelen

Stacks Image 764
Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen

Michel: 0653-848541 Silvia: 0610-698986

Inspirerend blog door Michel Tomaello